Úřední deska

 Provoz školy

Školní vyučování7,05 - 17,00
Školní družina6,00 - 8,00 (9,00)11,40 - 17, 00
Školní klub6,00 - 8,00 (9,00)12,00 - 17,00
Školní jídelna11,00 - 14,00


Zvonění 

0. hodina

7,05 - 7,50

1. hodina

8,00 - 8,45

2. hodina

8,55 - 9,40

3. hodina

10,05 – 10,50

4. hodina

11,00 – 11,45

5. hodina

11,55 – 12,40

6. hodina

12,50 – 13,35

 

Odpolední vyučování
(následuje po 50-ti minutové přestávce)
7. hodina13,30 - 14,15
8. hodina14,25 - 15,10 
9. hodina15,20 - 16,05
10. hodina16,15 - 17,00

  

Počet tříd a žáků ve školním roce 2017/2018

Počet tříd/odděleníPočet žáků
1. stupeň22552
2. stupeň15371
Celkem37923
Školní družina18
Školní klub1

 

Charakteristika školy

Kontakty

Plán školního roku

Školní řád (PDF, 349kB)

Statut sportovní třídy (PDF, 267kB)

ICT plán (2016; PDF, 373kB)

Protokol o kontrole ČŠI (PDF, 1,18MB) leden 2016

Protokol o kontrole ČŠI (PDF, 1,24MB) září 2015  

Inspekční zpráva ČŠI  (PDF, 177kB) duben 2015

Inspekční zpráva ČŠI  (PDF, 455kB) květen 2012

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (PDF, 774kB)

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (PDF, 1MB)

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (PDF, 1,03MB)

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (PDF, 1MB)

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (PDF,  701kB)

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 (PDF, 691 kB)

Protokol České školní inspekce (PDF, 168kB) o kontrole školní jídelny

 

Vývoj počtu žáků na 25. ZŠ v Plzni

Školní rok

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Počet žáků

912

926

 

 

 

 

 

 

Školní rok

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/1016

Počet žáků

666

710

817

897

918

910

 


 

Školní rok

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Počet žáků

626

617

624

632

630

643

 

 

  

Školní rok

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Počet žáků

494

549

576

626

638

626

 
Seznam nejdůležitějších zákonů a vyhlášek platných v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, podle kterých se naše škola řídí.

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018 (PDF, 139 kB)

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Vyhláška MŠMT č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška MŠMT č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku44%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize26%
Nákupní centra9%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2018 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP