Úřední deska

Provoz školy

Školní vyučování7,05 - 17,00
Školní družina6,00 - 8,00 (9,00)11,40 - 17, 00
Školní klub6,00 - 8,00 (9,00)12,00 - 17,00
Školní jídelna11,00 - 14,00

Zvonění 

0. hodina

7,05 - 7,50

1. hodina

8,00 - 8,45

2. hodina

8,55 - 9,40

3. hodina

10,05 – 10,50

4. hodina

11,00 – 11,45

5. hodina

11,55 – 12,40

6. hodina

12,50 – 13,35

Odpolední vyučování
(následuje po 50-ti minutové přestávce)
7. hodina13,30 - 14,15
8. hodina14,25 - 15,10 
9. hodina15,20 - 16,05
10. hodina16,15 - 17,00


 

 

 

 

Počet tříd a žáků ve školním roce 2017/2018

Počet tříd/odděleníPočet žáků
1. stupeň22554
2. stupeň15371
Celkem37925
Školní družina18
Školní klub1

 

Zpracování osobních údajů   (PDF, 286kB)

Charakteristika školy

Kontakty

Plán školního roku

Školní řád (PDF, 349kB)

Statut sportovní třídy (PDF, 267kB)

ICT plán (2016; PDF, 373kB)

Protokol o kontrole ČŠI (PDF, 1,18MB) leden 2016

Protokol o kontrole ČŠI (PDF, 1,24MB) září 2015  

Inspekční zpráva ČŠI  (PDF, 177kB) duben 2015

Inspekční zpráva ČŠI  (PDF, 455kB) květen 2012

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (PDF, 774kB)

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (PDF, 1MB)

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (PDF, 1,03MB)

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (PDF, 1MB)

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (PDF,  701kB)

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 (PDF, 691 kB)

Protokol České školní inspekce (PDF, 168kB) o kontrole školní jídelny

 

Vývoj počtu žáků na 25. ZŠ v Plzni

Školní rok

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Počet žáků

912

926

 

 

 

 

 

 

Školní rok

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/1016

Počet žáků

666

710

817

897

918

910

 


 

Školní rok

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Počet žáků

626

617

624

632

630

643

 

 

  

Školní rok

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Počet žáků

494

549

576

626

638

626

 
Seznam nejdůležitějších zákonů a vyhlášek platných v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, podle kterých se naše škola řídí.

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018 (PDF, 139 kB)

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Vyhláška MŠMT č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška MŠMT č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku44%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2018 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP