"Pokud je něco, co bychom chtěli na dítěti změnit, pak nejdříve zkoumejme a sledujme zda není něco, co bychom měli raději změnit
na sobě." (C.G.Jung)


Cílem našich stránek je představit školu, jak žije
v současné době, připomenout se svým bývalým žákům a vzbudit zájem u žáků budoucích.

V průběhu celého roku 2017 si připomínáme 55. výročí založení naší školy.55 let školy - logo
                                                                                   Přijďte se k nám podívat!     

Vánoční besídky

Fotogalerie 2. C, D         Fotogalerie 2. A, B a 3. D
Fotogalerie 3.
 A, B, C    Fotogalerie 4. A, C, D                         Video
Fotogalerie 5. A, B, C    Fotogalerie 5. D, E a 4. B

Besídka

V pondělí 20. listopadu 2017 proběhl na naší škole 
Den otevřených dveří a Jarmark pětadvacítky.

Fotogalerie a videa z vystoupení v koncertním sále: 1. blok     2. blok     3. blok

Jarmark pětadvacítky
výrobky
z jarmarku
výrobky z jarmarku


Slavnostní předávání slabikářů našim prvňáčkům

Fotogalerie 1. A, B    Fotogalerie 1. C, 1. D a 1. E     Video