Školní instituce

Žákovský parlament

Jednotliví zástupci tříd do žákovského parlamentu jsou zvoleni ve svých třídách do 20. září školního roku. Zástupci tříd volí na první schůzce žákovského parlamentu svého předsedu, 2 místopředsedy, 2 organizátory a 1 zapisovatele. Zástupci žákovského parlamentu se scházejí minimálně 1x za dva měsíce nebo dle naléhavosti a aktuálnosti projednávaných témat. Jednání žákovského parlamentu se účastní ředitelka školy (nebo jí pověřená ZŘŠ), pedagogy zastupuje koordinátor, který je určen ředitelkou školy. Na jednáních parlamentu se projednávají návrhy a přání žáků jednotlivých tříd, organizační a provozní záležitosti školy, chování žáků, vztahy mezi žáky. Žáci školy jsou prostřednictvím svých zástupců informováni o dění ve škole, o závěrech, které vyplynuly z jednání ze žákovského parlamentu.

Stanovy žákovského parlamentu (PDF, 176kB)

Koordinátor za pedagogy:  Mgr. Irena Hubená

Schůzky žákovského parlamentu

 
Členové žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018 

TřídaZástupci žáků ze tříd
4. AAgáta BělohlavováPetr Škorpil
4. BZuzana MajerováAdam Novák
4. CEma LaňováŠtěpán Laně
4. DLaura SlapničkováVojtěch Vonásek
5. AJakub RakušanTim Hofreitr
5. BVojtěch ŠedivýMatěj Rašpl
5. CMichal TichýEmma Sládková
5. DKristýna HosnedlováMikoláš Königsmark
5. EKateřina LoukotováJitka Veselá
6. AKateřina LiškováNella Milková
6. BNela RojkováDavid Čepický
6. CKarolína MatasováJulie Koupšetová
6. DKrejbichová MarieNováková Nela
6. EKamila BekováNela Procházková
7. AŠimon CoufalJan Němec
7. BMarkéta BaštováVictor Hammond
7. CDavid ŠmucrAlessia Dassi
7. DOndřej NeumannKlára Kestlerová
8. ADominik LukášDaniel Brada
8. BMarie Šabková Lucie Šmolíková
8. CEliška VobořilováPetr Vanžura
9. ASimona SyslováBarbora Plaščiaková
9. BEliška KvětoňováInesa Leta
9. CMatěj HauptmanMichal Klug

 

Školská rada při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17

Školská rada je zřizována podle §167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada při 25. ZŠ v Plzni vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RMP č. 1490 ze dne 16. 12. 2004 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listina Školské rady, nabyla účinnosti dne 1. 1. 2005.

RMP usnesením č. 623 ze dne 1. 6. 2017 schválila nové složení Školské rady:

Zákonní zástupci žáků - Ing. Libor Červený, Tomáš Bém

Zástupci pracovníků školy - Mgr. Alena Vodrážková, Mgr. Ivana Nožičková

Zástupci zřizovatele - Eva Trůková, Mgr. Ilona Jehličková

Funkční období členů školské rady je tři roky (od roku 2017 do roku 2020).

Jednací řád ŠR (PDF, 951kB) při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17


Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň

Předsedkyně: Alice Tomíčková

Místopředsedkyně: Mgr. Alena Vodrážková, Bc. Monika Moravcová

Pokladní: Jana Pechrová

Členy "Klubu rodičů" tvoří rodiče žáků a přátelé 25. ZŠ v Plzni. Členové "Klubu rodičů" platí schválený příspěvek vždy pouze za první dítě na škole (za ostatní děti neplatí).

Finanční příspěvek z "Klubu rodičů" je poskytován na pořádané školní akce (např. ŠVP, školní olympiády, lyžařské výcvikové kurzy, zájmové kroužky, knihy a odměny pro žáky, sportovní a umělecké vybavení apod.).

Usnesení o změně názvu spolku z 21. ledna 2016 (PDF, 351 kB)

Stanovy spolku "Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek" (PDF, 182 kB)

Zápisy ze schůzí Klubu rodičů

Zástupci z jednotlivých tříd (školní rok 2017/2018)

Třída

Zástupci rodičů

Třída

Zástupci rodičů

1. A

Martina Šneberková

5. A

Michaela Jirovcová

1. B

Vendula Baštářová

5. B

Jana Marková

1. C

Monika Urbanová

5. C

Alice Vrátníková

1. D

Petra Pixová

5. D

Lucie Hromadová

1. E

Judr. Olga Petríková

5. E

Markéta Krausová

2. A

Jiří Hofreitr

6. A

Radka Neumannová

2. B

Bc. Tereza Vacková

6. B

Miroslava Pomplová

2. C

Lucie Kotoučová

6. C

Jitka Vágnerová

2. D

Jindřiška Žáková

6. D

Ludmila Roudová

3. A

 Jana Galušková

6. E

Alexandra Beková

3. B

Kateřina Vágnerová Vojtěchová

7. A

Jiřina Brožová

3. C

Jitka Štenglová

7. B

Ing. Mgr. Jaroslav Vytisk

3. D

Ing. Lenka Jendželovská

7. C

Věra Pinkerová

4. A

Ing.Bc.Markéta Spiegel Kadlečková

7. D

Alena Hrbáčková

4. B

Andrea Jančová

8. A

Karolína Tichá

4. C

MUDr. Eva Laňová

8. B

Jana Kunešová

4. D

Drahomíra Jerneková

8. C

Alice Tomíčková

9. A

Josef Hlaváček

9. B

Ludmila Mourečková

9. C

Miroslava Sklenářová

 vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku44%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2018 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP