Školní instituce

Školská rada při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17

Školská rada je zřizována podle §167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada při 25. ZŠ v Plzni vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RMP č. 1490 ze dne 16. 12. 2004 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listina Školské rady, nabyla účinnosti dne 1. 1. 2005.

RMP usnesením č. 735 ze dne 19. 6. 2014 schválila nové složení Školské rady:

Zákonní zástupci žáků - Ing. Libor Červený, Alice Tomíčková

Zástupci pracovníků školy - Mgr. Alena Vodrážková, Mgr. Ivana Nožičková.

Zástupci zřizovatele - Eva Trůková, Mgr. Ilona Jehličková

Funkční období členů školské rady je tři roky (od roku 2014 do roku 2017).

Jednací řád ŠR (PDF, 154kB) při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17


Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň

Předsedkyně: Alice Tomíčková

Místopředsedkyně: Mgr. Alena Vodrážková, Bc. Monika Moravcová

Pokladní: Jana Pechrová

Členy "Klubu rodičů" tvoří rodiče žáků a přátelé 25. ZŠ v Plzni. Členové "Klubu rodičů" platí schválený příspěvek vždy pouze za první dítě na škole (za ostatní děti neplatí).

Finanční příspěvek z "Klubu rodičů" je poskytován na pořádané školní akce (např. ŠVP, školní olympiády, lyžařské výcvikové kurzy, zájmové kroužky, knihy a odměny pro žáky, sportovní a umělecké vybavení apod.).

Usnesení o změně názvu spolku z 21. ledna 2016 (PDF, 351 kB)

Stanovy spolku "Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek" (PDF, 182 kB)

Zápisy ze schůzí Klubu rodičů

Zástupci z jednotlivých tříd (školní rok 2016/2017)

Třída

Zástupci rodičů

Třída

Zástupci rodičů

1. A

Jiří Hofreitr

5. D

Jitka Vágnerová

1. B

Bc. Tereza Vacková

5. E

Alexandra Beková

1. C

Lucie Kotoučová

5. F

Libuše Hofmanová

1. D

Jindřiška Žáková

6. A

Jiřina Brožová

2. A

Jana Galušková

6. B

Ing. Mgr. Jaroslav Vytisk

2. B

Kateřina Vágnerová Vojtěchová

6. C

zástupce zatím nezvolen

2. C

Jitka Štenglová

6. D

Alena Hrbáčková

2. D

Helena Šnebergerová

7. A

Karolína Tichá

3. A

 Ing. Bc. Markéta Spiegel Kadlečková

7. B

Jana Kunešová

3. B

Andrea Jančová

7. C

Alice Tomíčková

3. C

MUDr. Eva Laňová

8. A

Jitka Apolínová

3. D

Bohumíra Jerneková

8. B

Ludmila Mourečková

4. A

Michaela Jirovcová

8. C

Miroslava Sklenářová

4. B

Jana Marková

9. A

Eva Dudová

4. C

Alice Vrátníková

9. B

Jaroslava Weberová

4. D

Lucie Hromadová

9. C

Ivana Jandová

4. E

Markéta Krausová

5. A

Martina Havránková

5. B

Monika Zemková

5. C

Radka Neumannová

 


Žákovský parlament

Jednotliví zástupci tříd do žákovského parlamentu jsou zvoleni ve svých třídách do 20. září školního roku. Zástupci tříd volí na první schůzce žákovského parlamentu svého předsedu, 2 místopředsedy, 2 organizátory a 1 zapisovatele. Zástupci žákovského parlamentu se scházejí minimálně 1x za dva měsíce nebo dle naléhavosti a aktuálnosti projednávaných témat. Jednání žákovského parlamentu se účastní ředitelka školy (nebo jí pověřená ZŘŠ), pedagogy zastupuje koordinátor, který je určen ředitelkou školy. Na jednáních parlamentu se projednávají návrhy a přání žáků jednotlivých tříd, organizační a provozní záležitosti školy, chování žáků, vztahy mezi žáky. Žáci školy jsou prostřednictvím svých zástupců informováni o dění ve škole, o závěrech, které vyplynuly z jednání ze žákovského parlamentu.

Stanovy žákovského parlamentu (PDF, 176kB)

Koordinátor za pedagogy:  Mgr. Eliška Vanacker

Schůzky žákovského parlamentu

 
Členové žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017 

TřídaZástupci žáků ze tříd
4. ATim HofreitrJakub Rakušan
4. BMatěj RašplVojtěch Šedivý
4. CEmma SládkováMichal Tichý
4. DKristýna HosnedlováMikoláš Königsmark
4. EDavid KrausKateřina Loukotová
5. AKateřina LiškováJan Pelcr
5. BVojtěch ŠeflKateřina Černá
5. CMatěj VachovecMarie Krejbichová
5. DJakub KaiserPetr Mašek
5. ENela ProcházkováBarbora Grulichová
5. FNela NovákováTereza Holubová
6. AŠimon CoufalAdam Pech
6. BMarkéta BaštováRadek Petr
6. CAlessia DassiEliška Dařenová
6. DOndřej NeumannVáclav Davídek
7. ADominik LukášAdam Jančařík
7. BMarie Šabková Lucie Šmolíková
7. CEliška Šmatláková Simona Reithmaierová
8. ABarbora MaráškováNina Citro
8. BHana ŠebkováKarolína Karasová
8. CMatěj HauptmanTereza Šťastná
9. AMartin ŠtruncAdam Klimeš
9. BOldřich NeumannLukáš Martínek
9. CKateřina ŠimkováVendula Urbanová
 vytisknout stránku
 

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku44%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra9%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2017 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP