Informace školní jídelny

Informace k ukončení školního roku 2017/2018

Vzhledem k ukončení školního roku (jeho vyúčtování) v měsíci červnu je posledním dnem pro odhlášení obědů pátek 22. 6. 2018. Žádáme strávníky o provedení včasných objednávek případně odhlášek na poslední červnový týden 25. - 29. 6. 2018. Případné přeplatky stravného budou vraceny 26. 6. 2018 v kanceláři ŠJ (týká se pouze strávníků, kteří platí stravné složenkou, ostatním strávníkům budou přeplatky vráceny na účty).
Seznam strávníků, kterým vznikl v měsíci červnu přeplatek, bude vyvěšen 26. 6. 2018.
 
Při ukončení stravování (vycházející žáci, žáci přecházející na jinou školu atd.) je povinností každého strávníka (jeho zákonného zástupce) odhlásit se u vedoucí ŠJ ze stravování – do 27. 6. 2018.
 
Nově příchozí žáci,kteří budou mít zájem o stravování od září 2018, odevzdají vyplněnou přihlášku do kanceláře ŠJ do 27. 6. 2018 (informace o školním stravování najdete na internetových stránkách školy www.zs25.plzen-edu.cz).
 
 
Změna placení stravného - pouze inkasní způsob
 
Od 1. 8. 2018 dochází ke změně v placení stravného. Proto je nutné, aby každý strávník měl k tomuto datu povolené na svém účtu inkaso pro účet ŠJ 11433311/0100 (bez variabilního symbolu).
Do 21. 5. 2018 prosím pošlete vedoucí ŠJ emailem nebo osobně doručte vyplněnou novou přihlášku ke stravování a potvrzení o nastavení inkasa.
 
 
VÝDEJ OBĚDŮ 29. 6. 2018
 
 
25. ZŠ + 4. ZUŠ                         9,30 - 13,00 hod.
 
CIZÍ STRÁVNÍCI                   11,00 - 11,45 hod.
 
vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku44%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj15%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize26%
Nákupní centra9%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2018 25. ZŠ Chválenická, Design by SITMP